Een meetnet voor de Nederlandse soortdiversiteit; nationale en internationale afspraken, bestaande meetnetten en een aanbeveling voor een meetnet soortdiversiteit

G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, D.R. Lammertsma, G.W.T.A. Groot Bruinderink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Bij de overheid bestaat een groeiende behoefte aan inzicht in de staat van instandhouding van de totale Nederlandse soortdiversiteit. Tevens bestaat behoefte aan kennis omtrent de mogelijkheid om de condities veilig te stellen voor de duurzame instandhouding van de soorten. In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt in dit rapport een antwoord gegeven op de volgende drie vragen: 1. hoe verhouden zich de Nederlandse doelstellingen over de instandhouding van biodiversiteit waaronder de nationale soortdiversiteit tot de (inter)nationale afspraken en regelgeving 2. leveren de huidige Nederlandse meet- en evaluatie-initiatieven voldoende informatie op over de mate van instandhouding van de Nederlandse soortdiversiteit als geheel 3. wanneer dit niet het geval is, op welke wijze zou een Meetnet Nederlandse Soortdiversiteit (MNS) gestalte kunnen worden gegeven In Nederland worden veel inspanningen geleverd op het gebied van het waarnemen/monitoren van soorten en soortdiversiteit. Het rapport laat zien dat de meeste huidige meetnetten beperkt geschikt zijn om informatie te krijgen over trends in de gehele Nederlandse soortdiversiteit, terwijl weinig tot geen aandacht wordt besteedt aan de mogelijkheid achterliggende oorzaken direct uit de waarnemingen te kunnen afleiden. In het rapport wordt een voorstel voor een alternatief Meetnet Nederlandse Soortdiversiteit MNS met gebruikmaking van een functionele / ecologische benadering, nader uitgewerkt. Het operationeel maken van het voorgestelde MNS met als onderdeel de vraag of en hoe integratie met bestaande meetinspanningen mogelijk is, vergt nader onderzoek.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages83
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1063
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • species diversity
  • netherlands
  • flora
  • fauna
  • monitoring
  • measurement
  • policy
  • biodiversity
  • protection
  • nature conservation

Cite this