Een kwantitatieve verkenning van de mestoverschottenproblematiek in Nederland : met een uitwerking voor Overijssel

H.H. Luesink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Beschrijving van de mestoverschotten in Nederland en in het bijzonder in Overijssel, en van de maatregelen die genomen kunnen worden om deze te transporteren of te verwerken. Er wordt ingegaan op de overschottensituatie bij normen varierend van 100 tot 300 kg fosforpentoxide per ha cultuurgrond. De mogelijke effecten van verlaging van het mineralengehalte in de mest en van mestscheiding op bedrijfsniveau op de mestoverschotten worden behandeld. Hierbij wordt ook ingegaan op de financiele consequenties. Verder komt aan de orde hoe hoog de opslagcapaciteit aan mest op bedrijfs- en centraal niveau moet zijn bij een uitrijverbod en wat dit voor investeringen tot gevolg heeft. Met een lineair programmeringsmodel is bij een groot aantal varianten en diverse acceptatiegraden doorgerekend hoeveel mest naar welke plaats getransporteerd dient te worden
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherL.E.I.
Number of pages94
Publication statusPublished - 1987

Publication series

NamePublikatie / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Landbouw
No.no. 3.135

Keywords

  • netherlands
  • manure surpluses
  • overijssel

Cite this