Een kwalitatieve en kwantitatieve bemonstering van de Zeeuwse Banken in 2009 op de macrofauna gemeenschappen

P.C. Goudswaard, V. Escavarage

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het gebied van de Zeeuwse Banken is, vergeleken met overige Nederlandse waterlichamen weinig onderzocht op bodemfauna en staat daarnaast al geruime tijd onder exploitatie door visserij en bodemsediment extractie. Gezien de bijzondere geologische structuren en locatie van deze zandbanken werd een buitengewone fauna verwacht aanwezig te zijn. Voor de zandwinning op zee wordt een vergunning afgegeven op basis van een Milieu Effect Rapportage. Deze MER is gekoppeld aan een Evaluatieprogramma waarin op biologische aspect aandacht gevraagd wordt voor verschillende aspecten van rekolonisatie van het gebied na extractie, de benthosgemeenschappen en de aanwezigheid en ontwikkeling van schelpdierbanken. Het is in dit kader dat er in 2009 een verkenning in het gebied naar de aanwezige bodemdieren heeft plaats gevonden. Deze rapportage doet verslag van die bevindingen.
Original languageDutch
Place of PublicationYerske
PublisherIMARES
Number of pages116
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.no. C120/09

Keywords

  • macrofauna
  • soil fauna
  • zeeuwse eilanden
  • sand
  • monitoring
  • benthos
  • marine ecology
  • environmental impact

Cite this