Een inventarisatie van groeimedia anders dan bodem en hun mogelijkheden in relatie tot (plant)weerbaarheid: Kansen en knelpunten in de periode tot 2030

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport levert een inventarisatie van groeimedia, gericht op mogelijkheden voor het aanpassen van de weerbaarheid, en een context en maatregelen waarmee telers de weerbaarheid van alternatieve groeimedia (niet bodem) kunnen verhogen. Het geeft richting aan de acties door partijen van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming om potentieel kansrijke groeimedia en maatregelen structureel te adresseren in praktijk en onderzoek. Het betreft specifiek die groeimedia en maatregelen met potentie voor de Nederlandse teeltsituatie. De aanleiding vormt een actie van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming(UP GB) en past onder het MMIP A2. Groeimedia dragen bij aan een weerbaar, actief en divers microbioom,mits afgestemd op bijdragen van de plant, organische meststoffen en organische toevoegingen. Temperatuur, watergehalte, zuurgraad en zuurstofaanvoer moeten daarop geoptimaliseerd zijn. Sommige bestanddelen van groeimedia-mengsels hebben in lage hoeveelheden een nuttige, maar in hoge hoeveelheden een schadelijke invloed.---This report delivers an inventory of growing media, aimed at possibilities to adapt their resilience, and a context and measures for growers to increase the resilience of alternative growing media (not soil). It gives direction to the actions by parties of the Implementation Program for the Future Vision for Crop Protection (UP) to structurally address potentially promising growing media as well as promising measures in practice and research. It specifically concerns growing media and measures with potential for the Dutch cultivation situation. The reason is an action of the Implementation Program for the Future Vision for Crop Protection (UP GB) and is part of MMIP A2. Growing media contribute to a resilient, active and diverse microbiome, provided they are tuned to contributions from the plant, organic fertilizers and organic additives. Temperature, water content, acidity and oxygen supply must be optimized for that purpose. Some growing media components are beneficial in low quantities but harmful in high quantities.
Original languageDutch
Place of PublicationBleiswijk
PublisherWageningen Plant Research
Number of pages94
DOIs
Publication statusPublished - 2022

Publication series

NameRapport Wageningen Plant Research
No.WPR-1170

Cite this