Een inventarisatie van emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater en grondwater: Deltafact

R. Kruijne, A. van Loon, M. Montforts, A. Tiktak, J. de Weert, M. Wenneker

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In ons grond- en oppervlaktewater worden regelmatig (resten van) gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in concentraties die de waterkwaliteitsnormen overschrijden. Er zijn nog veel onzekerheden over het relatieve belang voor de waterkwaliteit van de verschillende emissieroutes, zoals afspoeling vanaf percelen, het verwaaien van de spuitnevel (spuitdrift), drainage vanaf percelen en emissies vanaf erven. Zowel kennislacunes als de complexiteit in de praktijk staan een eenvoudige vergelijking van emissieroutes en mogelijke maatregelen in de weg.
Original languageDutch
Place of PublicationAmersfoort
PublisherStowa
Number of pages10
Publication statusPublished - 2020

Cite this