Een innovatieve zoektocht naar balans tussen boer en beest

Livestock Research, E. Koldeweij

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

Een brochure die informatie verschaft over het ComfortClass project., een samen werken van de LTO en de Dierenbescherming. Varkenshouders hebben afgelopen jaren allerlei aspecten met betrekking tot voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu in de bedrijfsvoering ingepast. Het project Varkens in ComfortClass is een innovatieve ontwikkeling. Niet de bestaande stalsystemen zijn uitgangspunt voor vernieuwing, maar een totaal andere visie op houderijsystemen, vanuit de welzijnsbehoeften van het varken. Deze behoeften zijn aan de hand van uitgebreide onderzoeksgegevens bij vleesvarkens in kaart gebracht en vervolgens vertaald naar ontwerpcriteria voor de stal. Wetenschappers van Wageningen UR hebben deze omgekeerde benadering uitgewerkt tot een zogenaamde ‘ComfortClass vleesvarkensstal’. Het doel is te komen tot een stalsysteem wat economisch haalbaar is en waarbij aan de welzijnsbehoefte van het varken voldaan kan worden
Original languageDutch
PublisherLTO projecten
Publication statusPublished - 2006

Keywords

  • pig housing
  • pig farming
  • pigs
  • design
  • animal welfare
  • animal behaviour
  • animal housing design

Cite this