Een hernieuwde kijk op individuele besluitvorming in de glastuinbouw

J.A.A.M. Verstegen, H. Schuite, M. Klopper

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek naar verschillen in de besluitvorming van individuele glastuinders en naar de rol die de 'omgeving' hierbij speelt. Onderzoeksvragen zijn: Hoe verloopt het besluitvormingsproces van een glastuinder bij investeringsbeslissingen omtrent energiebesparing? Wat is de rol van 'externen' (bedrijfs-adviseurs, collega-telers, en dergelijke) bij dit proces? Hoe krijgen we zicht op de interactie tussen de glastuinder en zijn of haar omgeving? Op basis van de literatuur is een conceptueel model opgesteld. Bij in totaal 70 glastuinders zijn, via een workshop en telefonische interviews, data verzameld met be-trekking tot persoonlijkheidskenmerken, attituden en informatieverzamelingsgedrag. Deze data zijn vervolgens gerelateerd aan hun bedrijfsgegevens die reeds eerder vastgelegd zijn in het Bedrijven-Informatienet van LEI B.V. De resultaten laten zien dat er significante relaties zijn tussen persoonlijkheidskenmerken van glastuinders, bedrijfsfactoren en informatieverzamelingsgedrag. Het persoonlijkheidskenmerk 'extraversie' en de bedrijfsfactor 'oppervlakte van het bedrijf' ble-ken (deels) te kunnen verklaren waarom de ene glastuinder zelf de uiteindelijke beslissing neemt en de andere glastuinder het overlaat aan een 'extern' persoon.
  Original languageDutch
  Place of PublicationDen Haag
  PublisherLEI
  Number of pages84
  ISBN (Print)9789052428567
  Publication statusPublished - 2003

  Publication series

  NameRapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving
  PublisherLEI

  Keywords

  • agricultural economics
  • horticulture
  • market gardens
  • decision making
  • decision analysis
  • entrepreneurship
  • netherlands
  • greenhouse horticulture

  Cite this