Een groene jas voor de orchidee: Perspectieven op duurzaam verpakken in de sierteelt

E.H. Westra, Arjan de Koning, Chris Bruijnes, Steve Kennedy, Cathrien Ruoff, Esther van der Voet, Roland ten Klooster, Jan-Henk Welink

Research output: Working paperProfessional

Abstract

Verpakkingen zijn een noodzakelijk kwaad. De consument wil ze eigenlijk niet,
en gooit ze zo snel mogelijk weg. Maar verpakkingen zijn nu eenmaal nodig om
producten te beschermen. Deze gedachte, dat het nu eenmaal niet anders kan,
hield vele decennia stand, maar daar komt nu langzaam verandering in. Wat
als je het eens over een heel andere boeg gooit? Als je een product bedenkt dat
(bijna) verpakkingsloos is? Zoals een plant die je zelf uit een grow kit kan laten
groeien. Of een koolzuurkraan waarmee je zelf thuis frisdrank kunt maken zodat
je veel transportvolume en plastic bespaart. Of door een product als een dienst
aan te bieden, zoals een abonnement op een auto, fiets, koelkast, plant of wat
dan ook, waardoor de aanbieder het product én de verpakking zelf weer kan
innemen en hergebruiken.
De laatste jaren ontstaat er steeds meer bewustwording dat zulke radicaal
nieuwe businessmodellen nodig zijn, omdat we het milieu te veel belasten met
ons productie- en consumptiegedrag. Onze economie is nu lineair ingericht –
het is een take, make, waste-systeem waarin grondstoffen na gebruik meestal
afval worden. Dat is anders in een circulaire economie waarin reduce, reuse en
recycle centraal staan en grondstoffen blijven circuleren en hun waarde behouden.
Ondanks dat er stappen richting een circulaire economie worden gezet, zijn we
er nog lang niet. ‘Wat we nu aan het doen zijn, op aarde, is totaal onhoudbaar’,
zegt een van de geïnterviewden, Cathrien Ruoff van de Hogeschool van
Amsterdam, hierover verderop in dit stuk.
Original languageDutch
Number of pages24
Publication statusPublished - 1 Oct 2020

Cite this