Een geregionaliseerd graan- en mengvoedergrondstoffenmarkt model voor de EU-12 : model en toepassingen

J.C. Blom

Research output: Thesisexternal PhD, WU

Abstract

<p>Dit proefschrift beschrijft een geregionaliseerd multigoederenmodel voor de EU-12 graan- en mengvoedergrondstoffenmarkt: het CCM-model. Voorts wordt het model gedemonstreerd aan de hand van enkele toepassingen.<p>Het CCM-model kan worden gekarakteriseerd als een partieel evenwichtsmodel voor de middellange termijn. Methodisch gezien heeft het een hybride karakter, omdat zowel programmerings- als econometrische technieken worden gehanteerd. Het is een simulatiemodel, ontwikkeld voor de analyse van effecten van het EU-graanbeleid.<p>In het model worden 47 grondstoffen voor mengvoeders onderscheiden. De EU-12 is onderverdeeld in 24 regio's. Het model gaat uit van reële prijzen in nationale valuta.<p>Drie beleidsscenario's zijn met behulp van het CCM-model op hun effecten onderzocht: 1, een voortzetting van het stabilisatorenbeleid; 2. het Mac Sharry-beleid; en 3. een scenario waarbij ervan wordt uitgegaan dat de akkerbouwer op een extensievere wijze graan gaat telen als gevolg van de lage prijzen onder het Mac Sharry-beleid.<p>De modelresultaten laten zien dat het exportsaldo snel zou zijn toegenomen bij voortzetting van het stabilisatorenbeleid en dat de inkomens in de akkerbouw over de gehele linie verder zouden zijn gedaald. Wanneer het Mac Sharry-beleid tot een duidelijke extensivering van de graanteelt in de EU zou leiden, dan kan dit beleid voor een aanzienlijk langere periode een oplossing voor de graanoverschotproblematiek zijn. De inkomensgevolgen voor de akkerbouw lopen onder dit beleid sterk uiteen tussen regio's. De concurrentiepositie van de Nederlandse varkens- en vleeskuikenhouderij wordt door het Mac Sharry-beleid verzwakt.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
 • Oskam, A.J., Promotor, External person
Award date8 Dec 1995
Place of PublicationDen Haag
Publisher
Print ISBNs9789052423104
Publication statusPublished - 1995

Keywords

 • cereals
 • food crops
 • technology
 • feed industry
 • compound feeds
 • government policy
 • agricultural policy
 • agricultural law
 • markets
 • marketing
 • market competition
 • supply balance
 • computer simulation
 • simulation
 • simulation models
 • european union countries

Cite this