Een beoordelingstool voor de inzet van kwelders als kustbescherming

Joanne Merry, Jappe de Best, K. van den Hoven

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Voor duurzame waterveiligheid kunnen kwelders worden gecombineerd met dijken. De inzet van
kwelders als kustbescherming wordt echter belemmerd door een gebrek aan instrumenten voor de
beoordeling van de mogelijkheden en effectiviteit. Op basis van literatuurgegevens en twee
casestudies is de kwelderbeoordelingstool SAMFET ontwikkeld. SAMFET kan kwelders beoordelen
op basis van vegetatie-informatie, kwelderbreedte en sedimentatiesnelheid. Hoewel
seizoensinvloeden en de beschikbaarheid van gegevens de uitkomst kunnen beïnvloeden, kan de
tool met succes de sterke en zwakke punten van een kwelder identificeren. Hiermee kan beter
worden ingeschat of een kwelder kan worden gecombineerd met een dijk ter verhoging van de
waterveiligheid.
Original languageEnglish
Pages (from-to)1-8
JournalH2O online
Publication statusPublished - 21 Apr 2022

Cite this