Een analyse van de winterverliezen van litorale mosselbanken in de Waddenzee (periode 1994 - 2003)

J. Steenbergen, J.M.D.D. Baars, T.P. Bult

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Litorale mosselbanken in de Waddenzee zijn van bijzondere ecologische betekenis. Het verdwijnen van bijna al deze litorale banken aan het eind van de jaren tachtig was voor de Nederlandse overheid een aanleiding om een beleid op te stellen voor de schelpdiervisserij. In het beleid van 2005 is vastgesteld dat buiten de gesloten gebieden in het litoraal alleen gevist mag worden indien er meer dan 2000 ha meerjarig mosselbanken aanwezig zijn. Alleen zaadbanken die een relatief grote kans hebben om het winterseizoen niet te doorstaan (instabiel zijn) mogen vervolgens worden opgevist. Bovengenoemd beleid wordt in deze rapportage geëvalueerd met behulp van gegevens over mosselbankvoorkomen in de Waddenzee in het voorjaar en het najaar, periode 1994-2003.
  Original languageDutch
  Place of PublicationIJmuiden
  PublisherRIVO
  Number of pages27
  Publication statusPublished - 2005

  Publication series

  NameRapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO)
  PublisherRIVO
  No.C040/05

  Keywords

  • mussel culture
  • mussels
  • ecological disturbance
  • wadden sea
  • ecological risk assessment

  Cite this