Een analyse van de mogelijke gevolgen van de aanleg van IJburg tweede fase voor watervogels in de SBZ IJmeer

H. Schekkerman, M.E. van Eerden, S. van Rijn, M. Roos

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De gemeente Amsterdam heeft vergevorderde plannen om in het IJmeer, grenzend aan het Vogelrichtlijngebied (SBZ, Natura 2000 gebied) IJmeer, de tweede fase van de wijk IJburg te realiseren. In dit rapport wordt (1) beschreven welke specifieke waarden van het IJmeer volgens de Vogelrichtlijn dienen te worden beschermd, (2) verkend welke invloed IJburg II op deze waarden zal hebben en of daarbij sprake is van significante gevolgen in het kader van de Vogelrichtlijn, en (3) aangegeven welke mitigerende maatregelen de verstorende effecten van IJburg II kunnen voorkomen. Het rapport zal mede de basis vormen onder een nieuwe versie van het bestemmingsplan voor IJburg II, die vervolgens aan een `passende beoordeling¿ in het kader van de NB-wet 1998 zal worden onderworpen
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages95
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1363
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • birds
  • environmental impact
  • wildlife conservation
  • urban planning
  • netherlands
  • amsterdam

Cite this