Een aangepaste indeling in fysisch-geografische gebieden als basiskaart voor de landelijke verspreiding van soorten

H.N. Siebel, R.J. Bijlsma

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademic

Abstract

Geografische eenheden (districten, regio’s) worden veel gebruikt als kaartondergrond of bij de karakterisering van de verspreiding van mos- en korstmossoorten. De eigen kenmerken van de eenheden helpen de verspreiding te verklaren. Hierbij is tot nu toe veelal gebruik gemaakt van floradistricten die voor vaatplanten zijn opgesteld. De indeling in floradistricten is ten dele onbevredigend omdat het onderscheiden van sommige districten weinig zinvol is en de ligging van een aantal districten niet goed correspondeert met de verspreidingspatronen van veel mossoorten. Daarom is er gezocht naar een alternatieve simpele indeling, die verschillen in de verspreiding van (korst)mossen beter verklaart.
Original languageDutch
Pages (from-to)35-40
JournalBuxbaumiella
Volume87
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • lichens
  • mosses
  • dispersal
  • physical geography
  • vegetation mapping

Cite this