eDNA en monitoring door waterschappen – Huidige activiteiten en toekomstvisie van Alterra

Research output: Contribution to conferenceAbstractAcademic

Abstract

Naar aanleiding van STOWA-rapport 2013-24 werd op 27 november 2013 een bijeenkomst gehouden om samen na te denken over eDNA en de mogelijke toepassing ervan bij monitoring door waterbeheerders. Hiervoor waren ‘kennisaanbieders’ en ‘vragers’ (= waterbeheerders) uitgenodigd. Het doel van de bijeenkomst was om te verduidelijken wat de wensen zijn van waterbeheerders met betrekking tot monitoring en deze nieuwe techniek. Deze wensen werden gespiegeld aan de mogelijkheden die de aanbieders presenteerden en de kennis die zij nu en in de nabije toekomst hebben. Vervolgens werd gekeken of gezamenlijk onderzoek of een andere gezamenlijke actie omtrent de verdere ontwikkeling van de techniek wenselijk is. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde Alterra hun huidige werkzaamheden op het gebied van eDNA: methodeontwikkeling voor een soorts-specifieke detectiemethode voor de Amerikaanse Rode rivierkreeft en een brede detectiemethode voor in Nederland voorkomende rivierkreeften, en onderzoek naar de afgifte en verspreiding van eDNA in watermassa’s met de Knoflookpad als modelsoort. Als speerpunten voor onderzoek ten behoeve van een grotere toepasbaarheid door waterschappen ziet Alterra het krijgen van meer grip op de detectiekans (wat vertelt een positief of negatief resultaat?) en de standaardisering van protocollen voor bemonstering en analyse. Dit vereist onderzoek aan het effect van studiesoort en lokale watercondities op de hoeveelheid en verdeling van eDNA in het water.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2013
EventSTOWA bijeenkomst Environmental DNA en monitoring bij waterbeheerders, Amersfoort, Nederland -
Duration: 27 Nov 201327 Nov 2013

Conference

ConferenceSTOWA bijeenkomst Environmental DNA en monitoring bij waterbeheerders, Amersfoort, Nederland
Period27/11/1327/11/13

Cite this