Ecotoxicologische risisco's bestrijdingsmiddelen; getalsmatige invulling kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

  Abstract

  Het rapport behandelt resultaten van experimenteel onderzoek met bestrijdingsmiddelen in het laboratorium en in modelecosystemen (microkosmos en proefsloten). Op basis van dit onderzoek wordt een evaluatie gepresenteerd van de huidige kennis over: de voorspelbaarheid van effecten van bestrijdingsmiddelen in zoetwaterecosystemen; de gevolgen van een tijdelijk en plaatselijk overschrijden van waterkwaliteitsnormen, met aandacht voor herstelbaarheid van zoetwaterecosystemen; validatie van de normstelling voor de acute toxiciteit van bestrijdingsmiddelen voor algen, kreeftachtigen en vissen; het onderbouwen van de normstelling voor chronische toxiciteit van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater.
  Original languageUndefined/Unknown
  Title of host publicationOnderzoek in het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming (1991-1995); onderzoeksprogramma: Ecotoxicologische Risico's
  Pages23-41
  Publication statusPublished - 1995

  Cite this