ECOTOX, een DSS-module voor de locatiespecifieke risicobeoordeling van verontreiniging in natuurterreinen

W.C. Ma, T.C. Klok, J. Kros, W. de Vries

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

ECOTOX is als module ontworpen voor BONANZA, een decision-support systeem (DSS) voor de risicobeoordeling van nutriënten en zware metalen voor de flora en fauna in natuurterreinen. In de huidige vorm richt de module zich specifiek op de berekening van de ecologische effecten van zware metalen op het ecosysteem en op de terrestrische fauna met gebruik van locatiespecifieke databases en bodemchemische modellen. De resultaten worden gevisualiseerd in kaarten, grafieken of opzoektabellen. Relevante modelsoorten zijn receptor van bodemverontreiniging en kunnen zowel bepaalde natuurdoelsoorten van de Ecologische Hoofdstructuur zijn als beschermde soorten en sleutelsoorten. De risicoberekeningen geschieden langs een drietal parallelle sporen, te weten: (i) een statistische risicobenadering voor een generieke samenstelling van terrestrische organismen; (ii) een deterministische modellering van effecten op dieren op basis van soortspecifieke voedselkeuze, en (iii) de modellering van de lange-termijn gevolgen voor de grootte van de populatie. De module ondersteunt de geïntegreerde beoordeling van actuele en potentiële ecologische risico’s in verontreinigde natuurgebieden en draagt bij aan technisch-wetenschappelijk en economisch verant¬woorde besluitvorming ten aanzien van de ontwikkeling en het beheer van natuur in verontreinigde gebieden
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages61
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1239
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • risk assessment
  • heavy metals
  • soil pollution
  • environmental impact
  • fauna
  • nature reserves
  • models
  • ecotoxicology
  • decision support systems

Cite this