Ecotopes and species composition of the Westerscheldt: can ecotopes be distinguished by species composition?

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In opdracht van het RIKZ is onderzocht of de soortensamenstelling van bodemmonsters van de Westerschelde die van te voren waren ingedeeld in bepaalde ecotopen ook significant van elkaar verschilden. Hiervoor is een multivariate statistische methode gebruikt die analyseerde of monsters uit hetzelfde ecotoop meer op elkaar leken dan monsters uit verschillende ecotopen. Gezien de grote fluctuaties in soortensamenstelling door de tijd lijkt het noodzakelijk om data van meerdere jaren bij elkaar te voegen om zo deze variabiliteit enigszins te verminderen. Verder dienen er meer monsters uit de andere ecotopen verzameld te worden om ook hier iets over te zeggen. Verder onderzoek zou ook kunnen kijken naar soorten die kenmerkend zijn voor de verschillende ecotopen en eventuele gevoelige soorten. Andere manieren om deze dit soort gegevens te analyseren worden ook kort aangegeven
Original languageEnglish
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages29
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.nr. C088/06

Keywords

  • habitats
  • ecotypes
  • sampling
  • statistics
  • water bottoms
  • western scheldt
  • aquatic ecology

Cite this