Ecosysteemdiensten in de westelijke veenweiden

A. Smit, T.A. Vogelzang, F.A.J. Lenssinck, R. Westerhof, P. Oude Boerrigter, E. Jansen, P.C. Jansen, M.J.D. Hack-ten Broeke, A.T. de Blaeij

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Aan de hand van de Triple-O benadering, die een goede en duurzame benutting van ecosysteemdiensten als startpunt voor gebiedsontwikkeling neemt, is het gebied onder de loep genomen. Doel was het aanreiken van nieuwe ideëen en concepten voor de inrichting van het westelijke veenweidegebied en het testen van de benadering. Hierbij zijn de stappen Ontdekken, Overeenkomen en Ontwikkelen gevolgd. De ervaringen met het toepassen van de Triple-O benadering zijn over het algemeen positief. Het heeft geleid tot andere ideëen en nieuwe inzichten, vooral bij de uitwerkingen van de twee business cases 'Waterboeren' en 'Rietteelt'. Het ruimtelijk verbinden van de diensten die het gebied kan leveren en de benutting ervan was ingewikkelder dan gedacht. Dit had veel te maken met het feit dat de schaal waarop ecosysteemdiensten worden geleverd per dienst verschilt en vaak anders is dan het schaalniveau waarop deze worden benut. De ecosysteemdienstenbenadering binnen het Triple-O concept lijkt zeker toepasbaar om beslissers bewust te maken van de potenties van het gebied en te helpen onderzoeken in hoeverre die potentie wordt benut. Het opschalen van de resultaten naar andere kansrijke gebieden lijkt niet zinvol. De ervaring is dat er juist zoveel meerwaarde te halen valt uit de lokale situatie en de verwachting is dat uitwerking van bedrijfssystemen met rietteelt of met water juist erg afhankelijk is van de lokale actoren (ondernemers, overheden). De uitwerkingen zijn daarom niet zo gemakkelijk naar elders de kopieren, de toepassing van de Triple-O benadering wel.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages62
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2286
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • area development
 • ecosystem services
 • peat grasslands
 • integrated spatial planning policy
 • phragmites
 • canes and rattans
 • peatlands
 • groene hart
 • utrecht
 • noord-holland
 • zuid-holland

Cite this