Ecosysteemdiensten en bodembeheer : maatregelen ter verbetering van biologische bodemkwaliteit

J.H. Faber, G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, J. Bloem, J. Lahr, W.H. Diemont, L.C. Braat

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het vernieuwde bodembeleid in Nederland komt meer nadruk op ecosysteemdiensten van de bodem. Op basis van literatuurstudie worden in dit rapport praktijkmaatregelen beschreven die ecosysteemdiensten van de bodem bevorderen. Hierbij zijn tien voor Nederland typerende combinaties van grondsoort en landgebruik in beschouwing genomen. Voor vier maatregelen is de omvang van het te verwachten resultaat beschreven, en de termijn waarop dit kan worden bereikt. Organische stof is een sleutelfactor bij alle ecosysteemdiensten van de bodem. De benadering van bodembeheer gericht op ecosysteem¬diensten is werkbaar, maar moet voor toepassing in de praktijk locatiespecifiek worden uitgewerkt. Het concept van lijkt kansrijk, maar nog weinig bekend in de praktijk, vooral bij indirect betrokkenen zoals waterschappen en provincies. Voor financiering van maatregelen die het functioneren van ecosysteemdiensten verbeteren zijn indirect betrokken stakeholders nog niet vanzelfsprekend in beeld.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages150
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1813
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil biology
  • soil chemistry
  • organic matter
  • soil management
  • land use
  • soil quality
  • ecosystem services

Cite this