Ecosysteembeschrijving Waddenzee : Eerste aanzet, verder in te vullen (vooral laatste hoofdstukken en productie kaarten en database in prog.2005, in oeverleg met LNV-Noord)

N.M.J.A. Dankers, C.J. Smit, E.M. Dijkman, J.S.M. Cremer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de Waddenzee is het belangrijk te weten welke processen verantwoordelijk zijn geweest voor het ontstaan en de ontwikkeling van het systeem, en welke processen het systeem in stand houden. De ecosysteembeschrijving van de Waddenzee gaat daarom in eerste instantie uit van fysische en biologische processen die de ecotopen vormen en in stand houden, aangevuld met processen die verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van de populaties van verschillende organismen(groepen). Voor beleid en beheer is het noodzakelijk om goede en actuele kaarten te hebben. Met de mogelijkheden die GIS (Geografsche Informatie Systemen) biedt is het tegenwoordig mogelijk op korte termijn vraagspecifieke kaarten te leveren die gekoppeld zijn aan achterliggende databases
Original languageDutch
Place of PublicationTexel
PublisherAlterra
Number of pages28
Publication statusPublished - 2005

Keywords

  • ecosystems
  • populations
  • geological sedimentation
  • aquatic ecology
  • wadden sea

Cite this