Ecoslib; de ecologische rol van slib

S. Groenewold, N.M.J.A. Dankers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Slib is een belangrijke parameter in het ecosysteem van kust en zee. Door menselijke activiteiten zoals kustbescherming, ingrepen in rivieren, aanleg van eilanden en havens, openhouden van geulen, en zandwinning wordt de slibhuishouding beonvloed. Ditkan positieve en negatieve effecten op het bestaande ecosysteem hebben. Het is onduidelijk wanneer van negatieve of positieve effecten gesproken kan worden. Ook is onduidelijk in hoeverre slib bepalend is voor het voorkomen van organismen, of dat factoren zoals golfwerking en stroming zowel het voorkomen van organismen als sedimentkarakteristieken zoals slibgehalte bepalen. Daarom werd een studie uitgevoerd waarin op basis van literatuur en ervaringen van specialisten uitgezocht werd wat de ecologische rol van slib is.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages74
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameAlterra-rapport
No.519

Keywords

  • sludges
  • soil fauna
  • ecosystems
  • soil
  • sediment
  • deltas
  • water bottoms

Cite this