Ecoprofielen voor wilde bijen en zweefvliegen: Handvaten voor inrichtingsmaatregelen op landschapsschaal

Wim A. Ozinga, Arjen de Groot, Sabine van Rooij, Dianne Sanders, Stephan M. Hennekens, Menno Reemer, Anthonie Stip

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Bij de bestuiving van veel voedselgewassen en wilde planten spelen bloembezoekende insecten een essentiële rol. Het gaat dan niet alleen over honingbijen, maar over een breed spectrum van soorten wilde bijen en zweefvliegen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de laatste decennia zowel de aantallen als de soortendiversiteit van bestuivers sterk achteruit zijn gegaan. Via de Nationale Bijenstrategie werken het ministerie van LNV en meer dan 80 maatschappelijke partners (status november 2021) samen om bestuivers en bestuivingsdiensten in ons land te behouden en bevorderen. Dit is in de praktijk lastig, omdat in Nederland honderden soorten bijen en zweefvliegen voorkomen met elk hun specifieke wensen ten aanzien van hun leefgebied. Bij de planning van inrichtingsmaatregelen is het ondoenlijk om met al deze soorten rekening te houden. Toch zijn er wel groepen te onderscheiden van soorten die vergelijkbare eisen stellen aan het landschap. In dit rapport wordt de veelheid aan soorten, teruggebracht tot een beperkt aantal groepen, ‘ecoprofielen voor bestuivers’, en worden per ecoprofiel gerichte bouwstenen gepresenteerd voor een landschap dat aantrekkelijk is voor bestuivers. Deze bieden initiatiefnemers handvaten om zo effectief mogelijk bestuivers te bevorderen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages69
DOIs
Publication statusPublished - 2022

Publication series

NameRapport / Wageningen Environmental Research
No.3131
ISSN (Print)1566-7197

Cite this