Economische inpasbaarheid van natuurbeheer bij graasdierbedrijven

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) heeft in 2007 een ex-ante evaluatie uitgevoerd van de omslag van het natuurbeleid. In de evaluatie is onder andere gekeken of pakketten voor de subsidieregelingen agrarisch natuurbeheer (SAN) en natuurbeheer (SN) economisch inpasbaar zijn bij graasdierbedrijven (melkvee en zoogkoeien). In dit rapport worden de gehanteerde methode en uitgangspunten gepresenteerd. Ook wordt een uitgebreide analyse gegeven van de economische inpasbaarheid bij graasdierbedrijven. De modelberekeningen zijn voor vijf representatieve bedrijven uitgevoerd met FIONA (Farm based Integrated Optimization model for Nature and Agriculture). Dit model rekent voor een gegeven vergoeding voor SAN- en SN-pakketten voor elk bedrijf uit wat de optimale inpasbaarheid van deze pakketten is . Op basis hiervan is een raming gemaakt van de totale economische inpasbaarheid bij graasdierbedrijven met landerijen binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Behalve een projectie van de totale economische inpasbaarheid van huidige SAN- en SN-pakketten bij de huidige ligging van de bedrijven ten opzichte van de EHS zijn projecties gegeven voor een volledige ligging van de bedrijven in de EHS. Ook is de inpasbaarheid onder een toekomstig scenario geanalyseerd. Verder zijn enkele alternatieven doorgerekend bij gewijzigde pakketvoorwaarden gericht op een beter ecologisch resultaat. Het onderzoek laat zien dat de taakstelling voor het natuurbeleid in de huidige situatie in principe gerealiseerd kan worden, maar dat dit in de toekomst niet onder alle omstandigheden is gegarandeerd. Trefwoorden: agrarisch natuurbeheer, natuurbeheer, natuurbeleid, graasdierbedrijven, melkvee, zoogkoeien, Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN), Subsidieregeling Natuurbeheer (SN)
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages78
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.80
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

  • dairy farming
  • grazing
  • nurse cows
  • economic evaluation
  • farm results
  • agri-environment schemes
  • ecological network

Cite this