Economische gevolgen voor IJsselmeervissers bij reductie van visserij op schubvis met 36%

Wim Zaalmink, Bas Janssens, Henri Prins

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2014 is voor de IJsselmeervisserij een reductie van visserij-inspanning afgesproken van 85% voorde staandnetvisserij en zegenvisserij. Begin 2017 is een wetenschappelijk advies gegeven voor eenaanvullende extra reductie van 36% op schubvis in 2017 ten opzichte van de toegestane inspanningvan het jaar daarvoor. In 2016 zijn 34 bedrijven actief met visserij in het IJssel- en Markermeer. Erzijn 24 bedrijven die in 2016 staande netten gebruiken.Een reductie van 36% van de toegestane staande-nettenmerkjes leidt tot een afname van het aantalnetnachten van 22%. Dit betekent een besommingsverlies van in totaal circa 194.000 euro. Eenreductie van 36% met betrekking tot de zegenvisserij leidt tot een totaal verlies van circa 18.000 euro(22% lagere besomming van vooral brasem). Wordt de 36%-reductiemaatregel toegepast voor zowelde staande netten als de zegen, dan is het te verwachten besommingsverlies in totaliteit circa 212.000euro. De reductiemaatregelen leiden tot een vangstvermindering van 17% voor voorn, 20% voorbrasem, 18% baars en 18% snoekbaars. Het te verwachten effect van de beleidsmaatregel is duscirca 50% van het doel
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Economic Research
Number of pages25
DOIs
Publication statusPublished - 2017

Publication series

NameWageningen Economic Research nota
No.2017-086

Cite this