Economische gevolgen van derogatie voor de varkenshouderij: Quick scan van eersteorde-effecten

R. Hoste, J.H. Wisman, H.H. Luesink, T.J. de Koeijer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

LTO Nederland is in overleg met het ministerie van EZ over het behoud van de derogatie voor melkveebedrijven. Consequenties voor de melkveesector zijn in kaart gebracht in enkele studies (De Koeijer et al., 2016a; 2016b), waarbij de varkenssector zijdelings is meegenomen (2016b), maar LTO Nederland heeft behoefte om ook de economische consequenties voor de varkenssector zelf in kaart te brengen. Daarom heeft LTO Nederland midden januari 2017 aan Wageningen Economic Research opdracht gegeven voor een snelle economische verkenning van de gevolgen voor de varkenshouderij. Gezien de korte doorlooptijd van enkele weken is de analyse beperkt tot uitsluitend het bepalen van eersteorde-effecten op mestafzetkosten en het inkomen op varkensbedrijven.
Original languageEnglish
PublisherWageningen Economic Research
Number of pages11
Publication statusPublished - 2017

Publication series

NameQuick scan Wageningen Economic Research
No.2017-029

Cite this