Economische balans GGOR; economische aspecten bij vaststelling van het gewenst grond- en oppervlaktewater regime (GGOR)

A.J. Reinhard, P.J.T. van Bakel

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Onderzoek naar de economische aspecten van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR). Goede functieafweging is een van de belangrijkste aspecten van GGOR. De huidige afweging maakt geen gebruik van economische kennis. Diverse onderwerpen zijn beschreven die economische onderbouwing van het proces voor GGOR versterken; waaronder kosten van maatregelen, autonome ontwikkelingen in de landbouw, bedrijfseconomische schade en afweging van belangen. Ten slotte worden voorstellen gedaan voor een op economische leest geschoeide verbetering van de 'Waternood'-systematiek voor het opstellen van GGOR. Research into the economic aspects of the GGOR (Preferred Ground and Surface water Regime). A good weighing of functions is one of the most important aspects of GGOR. The current weighing does not incorporate economic knowledge. Several themes are presented which strengthen the economic underpinning of the process to establish GGOR, among others: costs of measures, autonomous development of agriculture, farm-economic damage and weighing of interests. Proposals for economically based improvements of the 'Waternood' system to formulate GGOR are given.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI
Number of pages56
ISBN (Print)9789052429731
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameRapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie
PublisherLEI

Keywords

  • agricultural economics
  • water management
  • costs
  • groundwater
  • surface water
  • adverse effects
  • agricultural development
  • netherlands
  • economic aspects

Cite this