Economische aspecten rondom 'ingrepen bij Pluimvee'

  Research output: Other contributionPamphlet

  Abstract

  Op basis van de concept nota 'uitfasering ingrepen bij Pluimvee' heeft het LEI een eerste inschatting gemaakt van de mogelijke economische gevolgen. Het betreft niet meer dan een schatting omdat er op veel onderdelen onzekerheden zijn. Dit betreft de mogelijke reactie van pluimveehouders, de positie van Nederland op de exportmarkten en (technische) gevolgen op pluimveebedrijven bij het achterwege laten van ingrepen. Deze notitie geeft bouwstenen voor de beleidsmedewerkers van het Ministerie EZ en is dus niet geschreven als een op zichzelf staande nota met een duidelijk omschreven vraagstelling, methode en discussie van de resultaten. Het betreft een 'quick scan' met een klein budget en een zeer korte doorlooptijd.
  Original languageDutch
  PublisherLEI
  Publication statusPublished - 2013

  Keywords

  • animal welfare
  • animal production
  • animal health
  • policy
  • animal behaviour
  • poultry

  Cite this