Economisch perspectief van de PAS. Baten en kosten van de Programmatische Aanpak Stikstof in Natura 2000-gebieden

H. Leneman, R. Michels, P. van der Wielen, D.A. Oudendag, J.F.M. Helming, W. van Deursen, A.J. Reinhard

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), onderdeel van Natura 2000, is economisch voordelig voor ons land. Van 2013 tot 2020 zijn de economische baten zo'n 100-200 mln. euro/jaar hoger dan de kosten. De baten van de PAS voor de sectoren landbouw, industrie en verkeer en vervoer bedragen in die periode naar schatting 200 tot 300 mln. euro/jaar, terwijl de economische kosten op een kleine 100 mln. euro/jaar worden geschat. De PAS leidt tot duidelijkheid voor ondernemers. Die duidelijkheid levert economisch voordeel op. De veehouderij bij de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden kan zich blijven ontwikkelen, wat met name gunstig is voor de rundveehouderij. De PAS is daarnaast voor ondernemers gunstig, omdat ze minder on-derzoekskosten voor het verkrijgen van een Natuurbeschermingswetvergunning hoeven te maken. Andere baten van de PAS, die ontstaan bij de aanleg van wegen en in de industrie, blijken moeilijk te kwantificeren vanwege het ontbreken van voldoende gegevens.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI, onderdeel van Wageningen UR
Number of pages51
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameNota / LEI Wageningen UR : Onderzoeksveld Regionale economie & ruimtegebruik
PublisherLEI, onderdeel van Wageningen UR

Keywords

  • nature conservation
  • natura 2000
  • natural areas
  • nitrogen
  • deposition
  • intensive livestock farming
  • ammonia emission
  • cost benefit analysis
  • environmental management
  • economic analysis

Cite this