‘Economie voor groen’ – Verkenning van private initiatieven en identificatie van mogelijkheden

C.M. van der Heide

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Economie en groen zijn niet enkel elkaars tegenpolen, ze kunnen elkaar ook versterken. Sterker nog: dat doen ze al volop en dat hebben ze altijd al gedaan. Een hedendaags voorbeeld dat dit illustreert, wordt gevormd door het begrip ecosysteemdiensten: de baten die de mens ontleent aan natuur. Deze diensten, die variëren van voedselproductie tot CO2-opslag door bomen en van recreatieve baten tot nutriëntenkringlopen, zijn noodzakelijk voor het voortbestaan van de mens. Daarmee levert natuur al sinds jaar en dag diensten met een maatschappelijk belang. De economische crisis en de krapper wordende overheidsbudgetten vergroten de druk op het huidige natuurbeleid. Desondanks is de centrale opgave in het Nederlandse natuurbeleid nog altijd de realisatie en het duurzaam beheer van de ecologische hoofdstructuur. Teneinde deze opgave te halen, en mede ingegeven door bovenstaande observaties, is een beleidsvernieuwing nodig die particulieren, anders dan ‘De Landschappen’ en ‘Natuurmonumenten’ meer ruimte biedt. In de maatschappij zijn namelijk talloze particuliere initiatieven aan de gang die bijdragen aan de ontwikkeling en het behoud van groen in Nederland. Het huidige beleid daarentegen kenmerkt zich nog altijd door een gedetailleerde, complexe sturing en een dominante positie van overheidsorganisaties en sterk aan de overheid gelieerde natuurbeheerorganisaties in de uitvoering. Dit document geeft een verkenning van groene private initiatieven en is geschreven voor de directie NLP van het ministerie van LNV. Ook groene private initiatieven uit het buitenland wordt genoemd.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherDomein NLP
Number of pages21
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • biodiversity
  • regional planning
  • ecosystem services
  • nature conservation policy
  • economic aspects
  • financing

Cite this