Economie en welzijn op melkveebedrijven; Een verkennend onderzoek

N. Bondt, L.F. Jansen, R. Hoste

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het LEI heeft in opdracht van het Ministerie van LNV een verkennend onderzoek gedaan naar de relatie tussen dierenwelzijn en het bedrijfseconomisch resultaat op melkveebedrijven. Voor dit onderzoek zijn de gegevens gebruikt van 56 melkveebedrijven uit het Bedrijven-Informatienet. Middels correlatieanalyse is gezocht naar mogelijke verbanden tussen het aantal welzijnsrelevante maatregelen in huisvesting en/of management, de hoeveelheid beweiding, de gezondheidskosten en enkele economische parameters, zoals inkomen, saldo en kostprijs. In een workshop is met veehouders gesproken over de praktische inpasbaarheid van diverse welzijnsmaatregelen. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat verschillen in het saldo per koe voor ongeveer 60% kunnen worden verklaard uit het melkproductieniveau. Andere mogelijk verklarende variabelen (bedrijfsgrootte, strategische gerichtheid van de veehouder, hoeveelheid beweiding, aantal diervriendelijke voorzieningen in huisvesting en management) blijken niet rechtstreeks samen te hangen met het saldo. Verder is gebleken dat bedrijven met een hogere melkproductie per koe hogere diergezondheidskosten hebben, en meer diergeneesmiddelen gebruiken voor de behandeling van stofwisselings- en spijsverteringsproblemen
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI
Number of pages35
ISBN (Print)9789052426761
Publication statusPublished - 2001

Keywords

  • dairy science
  • economics
  • animal welfare
  • animal housing
  • entrepreneurship
  • netherlands

Cite this