Ecologische typologie, ontwikkelingsreeksen en waterstreefbeelden Limburg; IIa: ecologisch-typologische analyses

P.F.M. Verdonschot, R.C. Nijboer, S.N. Janssen, M.W. van den Hoorn

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit project worden streefbeelden voor regionale watersystemen in Limburg ontwikkeld als onderdeel van een netwerk van toetsbare ontwikkelingstoestanden van huidige en potentiële beektypen. Dit deelrapport presenteert de methodische stappen die gevolgd zijn om te komen tot een ecologisch-typologische indeling van een geselecteerd aantal Limburgse beektrajecten. De typologie bevat een differentiatie in ecologisch relevante groepen, een hanteerbare indeling in toestandbeschrijvingen, en een indicatievan richtinggevende stuurfactoren. Multivariatienalyse heeft geleid tot een indeling in vier hoofdtypen en twintig gemeenschapstypen. Deze hiërarchie maakt toepassing op provinciaal en beheersniveau mogelijk. De provincie Limburg is verdeeld in drie ecoregio's en voor iedere regio is een cenotypenetwerk opgesteld waarin typen en stuurfactoren zijn weergegeven. Dimensies en kwaliteit bepalen de hoofdrichtingen in de netwerken. Ideeën voor toekomstig gebruik zijn gegeven.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages165
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameAlterra-rapport
No.171.2

Keywords

  • surface water
  • water quality
  • streams
  • netherlands
  • biomonitoring
  • limburg

Cite this