Ecologische typologie, ontwikkelingsreeksen en waterstreefbeelden Limburg; IIb: cenotypenbeschrijvingen

P.F.M. Verdonschot, R.C. Nijboer, S.N. Janssen, M.W. van den Hoorn

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit project worden streefbeelden voor regionale watersystemen in Limburg ontwikkeld als onderdeel van een netwerk van toetsbare ontwikkelingstoestanden van huidige en potentiële beektypen. Dit deelrapport presenteert de cenotypebeschrijvingen. De gemeenschapstypen zijn beschreven op basis van naam, algemene karakterisering (een beschrijving van abiotische en biotische kenmerken van het type), voorbeeldbeken (voorbeelden van beken waarin het type kan voorkomen), ruimtelijke verdeling (de spreiding van monsters over regio's en beektrajecten), temporele verdeling (de spreiding van de monsters over jaren en maanden), dominante, typerende en zeldzame taxa, kenmerken van de macrofaunasamenstelling, biotische kenmerken (diversiteit van het type), biotische karakteristieken (indicatie van functionele kenmerken van het type op basis van de macrofauna), abiotische kenmerken (milieubeschrijving van het type), vegetatiegemeenschappen provincie Limburg (plantengroepen zoals die in gebruik zijn bij de provincie), en deelnetwerken (interacties van het type met gerelateerde typen). In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de relaties tussen de stuurfactoren en inrichtings- en beheersmaatregelen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages235
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameAlterra-rapport
No.171.3

Keywords

  • surface water
  • water quality
  • streams
  • netherlands
  • biomonitoring
  • limburg

Cite this