Ecologische typologie, ontwikkelingsreeksen en waterstreefbeelden Limburg; IV: onderzoek naar aanscherping van de cenotypologie

H.E. Vlek, M.W. van den Hoorn, P.F.M. Verdonschot

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het project heeft tot doel te bepalen of aanscherping van de huidige cenotypologie van de Limburgse beken, ontwikkeld tijdens het project 'Ecologische typologie, ontwikkelingsreeksen en waterstreefbeelden', noodzakelijk is. Het rapport beschrijft hoe met behulp van het programma ASSOCIA en een syntaxonomische analyse is bepaald of aanscherping noodzakelijk was. Met de analyses is aangetoond dat aanscherping niet noodzakelijk was en dat de huidige onvrede met de cenotypologie kan worden opgelost tijdens het automatiseringsproces van de cenotypologie. Tot slot wordt in het rapport de ontwikkeling van een tweetal instrumenten beschreven die onontbeerlijk zijn voor het automatiseringproces: (1) een toedeelsleutel voor de referentietypologie en (2) kwaliteitsreeksen. De toedeelsleutel biedt een handvat voor de toedeling van locaties aan een referentietype. De keuze van een referentietype is noodzakelijk om de ontwikkelingsrichting van een locatie te kunnen bepalen. De kwaliteitsreeksen zijn trajecten uit het netwerk van cenotypen, met de cenotypen gerangschikt naar oplopende ecologische kwaliteit, die naar alle waarschijnlijkheid het meest zullen voorkomen in de praktijk.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages85
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.171.5
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • streams
  • surface water
  • water quality
  • aquatic communities
  • quality standards
  • limburg

Cite this