Ecologische typering van bodems : deel 3 : van typering naar kartering

R.H. Kemmers, R.W. de Waal, S.P.J. van Delft

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van inventarisatiemethoden om gronden ecologisch te kunnen typeren en karteren. Aangegeven wordt welke inventarisatiemethoden moeten worden ingezet om de huidige milieuomstandigheden in natuurgebieden vast testellen of om potenties voor natuurontwikkeling in landbouwgebieden in te schatten. De methodiek is geordend binnen een raamwerk. Het raamwerk wordt ontsloten afhankelijk van toekomstige functie, huidig landgebruik en fysiografische setting van het studiegebied. Via een getrapt systeem worden op drie steeds gedetailleerder niveaus fysiografische eenheden, fysiotopen en humusvormen onderscheiden, die informatie verstrekken over abiotische randvoorwaarden. Er worden acht fysiografische eenheden onderscheiden. Fysiotopen en humusvormen zijn geordend in een typologie. Op elk van de onderscheiden niveaus zijn methoden beschikbaar of in ontwikkeling waarmee ecologische bodemtypen vlakdekkend kunnen worden geonventariseerd. De belangrijkste hiaten in onze kennis worden vermeld.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages55
  Publication statusPublished - 2001

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  No.352

  Keywords

  • soil
  • soil classification
  • soil types (ecological)
  • ecology
  • maps
  • soil surveys
  • land use
  • humus forms
  • methodology
  • netherlands
  • land evaluation

  Cite this