Ecologische streefbeelden voor stromende wateren Veluwe & Vallei

N.G. Jaarsma, P.F.M. Verdonschot, R.C. Nijboer, M.W. van den Hoorn

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het project Ecologische streefbeelden voor stromende wateren Veluwe & Vallei heeft ten doel om toetsbare streefbeelden te ontwikkelen voor de stromende wateren in het beheersgebied van de waterschappen Veluwe en Vallei & Eem. Het is het vervolg van het project Maatweb stromende wateren Veluwe & Vallei. In het maatwebproject zijn de verschillende macrofaunagemeenschappen van de stromende wateren in het beheersgebied beschreven. Voor de in totaal dertien onderscheiden gemeenschapstypen uit dit rapport zijn negen streefbeelden ontwikkeld. Deze bestaan uit een beschrijving van de gewenste abiotische condities in combinatie met biotische indicatorsoorten van macrofauna en macrofyten. Daarnaast zijn de te verwachten vissen, amfibieën en vogels bij de streefbeelden vermeld. Selectie van de macrofauna heeft plaatsgevonden met behulp van literatuuronderzoek. Tevens zijn, door middel van statistische analyse, ecologische preferenties van macrofaunataxa voor een aantal voor het streefbeeld relevante milieuvariabelen bepaald.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages107
  Publication statusPublished - 2001

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  No.377

  Keywords

  • water quality
  • hydrobiology
  • streams
  • biomonitoring
  • aquatic ecosystems
  • ecohydrology
  • gelderland
  • fauna

  Cite this