Ecologische randvoorwaarden voor weidevogelsoorten in het broedseizoen : resultaten van een pilotstudie in het Wormer- en Jisperveld

D. Kleijn, L.P.M. Lamers, R.J.M. van Kats, J.G.M. Roelofs, R. van 't Veer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Veel onderzoek aan weidevogels in het afgelopen decennium is uitgevoerd in agrarisch gebied. Dit onderzoek is grotendeels uitgevoerd in een natuurreservaat onder extensieve landbouwkundige omstandigheden. Het terrein is aangewezen als Natura2000 gebied voor moerasvogels zoals de Roerdomp. Actueel discussiepunt is of het beheer ten behoeve van weidevogels in Natura2000-gebieden niet op gespannen voet staat met andere instandhoudingsdoelen zoals moerasvogels. Dit rapport laat zien dat dit soms het geval kan zijn, maar opgelost kan worden met het uitgekiend ruimtelijk scheiden van moeras en weilandgebieden. Het rapport draagt een aantal relevante verbeteringen aan voor het beheer van de 18.000 ha weidevogelreservaten in Nederland.
Original languageDutch
Place of PublicationEde
PublisherDirectie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Number of pages122
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameRapport DK
PublisherDirectie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
No.nr. 2009/dk113

Keywords

  • birds
  • habitats
  • breeding places
  • polders
  • grassland birds
  • agri-environment schemes
  • noord-holland

Cite this