Ecologische landschapsindex (ELI); een nadere uitwerking van de: graadmeter ruimtelijke samenhang & graadmeter hydrologische relaties

M. van Eupen, J.W.J. van der Gaast, J.P. Knaapen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Meetnet Landschap beoogt een systematische monitoring van de effecten van veranderingen in het landschap op de identiteit en de duurzaamheid in het licht van het streven naar het behoud van landschappelijke kwaliteit. In totaal zijn negen meetdoelen omschreven. Het meetdoel 6 betreft de landschapsecologische kwaliteit van het landschap. Ter operationalisatie van dit meetdoel is in opdracht van het Expertisecentrum LNV het project Ecologische landschapsIndex (ELI) gestart. Het project wordt uitgevoerd door het Alterra en Bureau Vista. Als eerste resultaat heeft het project een theoretische verkenning van aspecten van landschappelijke kwaliteit opgeleverd. In deze verkenning worden vier mogelijke graadmeters voor landschapsecologische kwaliteit onderscheiden, op het gebied van ruimtelijke samenhang, hydrologische relaties, stofstromen en landschappelijke heterogeniteit. Dit rapport is een nadere uitwerking van de graadmeters ruimtelijke samenhang en hydrologische relaties.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages88
Publication statusPublished - 2001

Publication series

NameAlterra-rapport
No.432

Keywords

  • landscape ecology
  • landscape conservation
  • monitoring
  • change
  • sustainability
  • land use
  • hydrology

Cite this