Ecologische en bestuurlijk-juridische argumenten voor een integraal kustzonebeleid en -beheer in Nederland; "een amfibische benadering"

J.A. Klijn, R.C. van Apeldoorn, N.M.J.A. Dankers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In opdracht van RIKZ (Rijks Instituut voor Kust en Zee) is verkend welke ecologische en bestuurlijk-juridische inzichten gehanteerd kunnen worden op weg naar een meer geïntegreerd kustbeheer, waarbij zowel de landgedeelten als de ondiepe wateren in samenhang worden beschouwd ten dienste van een duurzame bestemming, inrichting en beheer. Ruimte-en tijdschalen van kusten en kustprocessen, maar ook de “span of control” van overheden zijn belangrijk. Gekeken is naar actuele en toekomstige ontwikkelingen, die een integrale aanpak vragen. Op grond van de analyse is aangegeven wat hoofd- en bijzaken zijn, waar kansen liggen voor verbetering van de ecologische situatie en wat bestuurlijk gezien gedaan kan worden om beleidsvoornemens effectief en efficiënt te kunnen realiseren. Voor integraal kustzonebeheer worden voorstellen gedaan
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages125
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1293
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • coastal areas
 • estuaries
 • coasts
 • dunes
 • management
 • north sea
 • ecology
 • legislation
 • environmental policy
 • netherlands
 • sea level

Cite this