Ecologische effectiviteit van natuurwetgeving

M.P. van Veen, M.E. Sanders, M.E.A. Broekmeyer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De huidige natuurwetgeving, dat wil zeggen de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet, beschermt kwetsbare soorten, habitats en gebieden door hun behoefte aan bescherming af te wegen tegen het maatschappelijk belang van onder andere werkzaamheden en projecten. Daarmee geeft de wetgeving een afwegingskader voor de inherente spanning tussen natuur en maatschappelijk belang. Het rapport richt zich op de ecologische effectiviteit van de huidige natuurwetgeving. Het rapport concludeert dat de natuurwetgeving ecologisch effectief is, omdat de aanwezigheid van kwetsbare, beschermde soorten en gebieden wordt meegewogen in de vergunning- of ontheffingsaanvraag bij activiteiten als nieuwbouw, het slopen van gebouwen of het kappen van bomen. Nederland gaat niet op slot door de bescherming van soorten en habitats. Slechts bij een klein deel van de vergunning- en ontheffingsaanvragen kan het project of de activiteit niet doorgaan vanwege ontoelaatbare effecten.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherPlanbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Number of pages62
ISBN (Print)9789078645870
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • nature conservation
  • legislation
  • flora
  • fauna
  • regional planning
  • inventories
  • Netherlands

Cite this