Ecologische effecten van stikstof op Nederlandse oppervlaktewateren

Gerben van Geest, Piet Verdonschot, Peter Schipper, Annelies J. Veraart, Jan Roelofs, Hilde Tomassen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De effecten van atmosferische stikstofdepositie op terrestrische natuur staan momenteel sterk in de belangstelling. De gevolgen van een hoge stikstofbelasting op de aquatische natuur en waterkwaliteit in zoete wateren krijgen daarentegen veel minder aandacht. Deze factsheet gaat in op de rol van stikstof voor waternatuur in zoete Nederlandse oppervlaktewateren. Allereerst zijn de resultaten samengevat van verschillende bronnenanalyses, die de herkomst van stikstof hebben bepaald. Vervolgens wordt ingegaan op omzettingen van stikstofverbindingen die in het grond- en oppervlaktewater kunnen optreden. Tot slot wordt ingegaan op de (directe en indirecte) effecten van een hoge stikstofbelasting op de waterkwaliteit en aquatische natuur van zoete wateren.
Original languageDutch
Place of PublicationNetherlands
PublisherKennisimpuls Waterkwaliteit
Number of pages32
Publication statusPublished - 2021

Cite this