Ecologische effecten van metaalverontreiniging in het overstromingsgebied van de Dommel. Triade onderzoek, ecologische risico's en mogelijkheden voor inrichting en beheer

J.G.M. Derksen, J. Lahr, T. de Kort, T. Tuin, J.F. Postma, T.C. Klok, N.W. van den Brink, H.J. de Lange, S.A.E. Kools, A. van der Hout, J. Harmsen, J.H. Faber

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De rivier de Dommel is sterk verontreinigd met cadmium en zink als gevolg van historische activiteiten van de zinkindustrie. Bij overstroming worden deze metalen, gebonden aan organisch stof en kleideeltjes, afgezet op de bodem in het overstromingsgebied. Als gevolg hiervan is ook het overstromingsgebied van de Dommel plaatselijk sterk verontreinigd. De overheid heeft voor een belangrijk deel van het Dommeldal natuurdoelstellingen opgesteld, waaronder het realiseren van de Ecologische Hoofd Structuur. Onduidelijkheid over de invloed van de metaalverontreiniging op de ecologie en natuurontwikkeling heeft geleid tot stagnatie van grondaankopen om deze EHS te kunnen realiseren. Om deze stagnatie op te heffen heeft het projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen nader onderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek heeft zich gericht op de vraag wat de locatiespecifieke ecologische risico’s zijn van de cadmium- en zinkverontreinigingen bij verschillende natuur(doel)typen die in het Dommeldal aanwezig zijn of ontwikkeld gaan worden. Het betreft hier de natuur(doel)typen die zich in een gebied bevinden dat gemiddeld één of meerdere keren per tien jaar overstroomd wordt. Deze natuur(doel)typen zijn voornamelijk bloemrijk grasland, nat schraalgrasland, moeras en elzenbroekbos. Het onderzoek is stapsgewijs uitgevoerd en wordt TRIADE genoemd vanwege de drie componenten waaruit het is opgebouwd te weten chemie, toxicologie en veldmetingen
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherGrontmij
Number of pages81
Publication statusPublished - 2008

Keywords

 • bottomlands
 • soil pollution
 • cadmium
 • zinc
 • rivers
 • clay loam soils
 • toxicology
 • ecology
 • netherlands
 • nature management
 • kempen
 • noord-brabant

Cite this