Ecologische effecten van kustsuppleties: Systeembeschrijving (deel A), onderzoeksprioriteiten (deel B) en ontwerp uitvoeringsplan (deel C)

Peter Herman, Harriette Meijer-Holzhauer, Sophie Vergouwen, Jeroen Wijsman, Martin Baptist, Ad van der Spek, Laura Vonhogen-Peters, Bert van der Valk, Luca van Duren, Loes Bolle, Ingrid Tulp, Petra Damsma

Research output: Working paperDiscussion paper

Abstract

Rijkswaterstaat moet een suppletiestrategie ontwikkelen en uitvoeren welke voldoet aan de veiligheidsopgave en in samenhang is met natuurbehoud en –ontwikkeling van de Nederlandse kust. Dit document beschrijft de vraagstukken voor de komende vijf jaar voor mogelijke effecten van zandsuppleties op de ecologie van de Nederlandse kust. Het doel is om te onderzoeken hoe suppletiestrategieën in de nabije toekomst kunnen bijdragen aan het kustbeheer in samenhang met het kustecosysteem. De resultaten hiervan zullen ingebed moeten worden in de suppletiepraktijk via aanpassing en/of aanvulling van de richtlijnen voor suppleren.
Original languageDutch
Place of PublicationNetherlands
Number of pages100
Publication statusPublished - 2016

Cite this