Ecologische effecten van een pilotsuppletie in het Amelander Zeegat: Synthese van onderzoeksresultaten en literatuur

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit syntheserapport richt zich op de ecologische situatie kort na de aanleg van suppletie (T1) waarvoor in juni 2019 een zandspiering en in september 2019 een benthosbemonstering is uitgevoerd. De voor- en na-situatie worden met elkaar vergeleken om inzicht te krijgen in de impact van de pilotsuppletie. De veldgegevens zijn aangevuld met literatuurgegevens en data van vogels en zeehonden uit andere studies. Met als doel het beantwoorden van de onderzoeksvragen: Is de verspreiding van benthische habitats en benthische soortensamenstelling in de T1-bemonstering vergelijkbaar met het patroon dat is gevonden tijdens de T0-bemonsteringen; en is de suppletie van invloed geweest? Wat is de samenstelling van de bodemvisgemeenschap in de buitendelta van het Amelander Zeegat ten opzichte van de T0 en is de suppletie hierop van invloed geweest? Zijn er vogelsoorten waarvoor de buitendelta van het Amelander Zeegat een belangrijk rust- en of foerageergebied vormt en zo ja, is er een relatie tussen de verspreiding over en het gebruik door vogels van de buitendelta en specifieke onderdelen van de buitendelta en is de suppletie hierop van invloed geweest? Vormen de buitendelta’s belangrijke foerageergebieden voor de grijze zeehond, de gewone zeehond en de bruinvis en zo ja, is er dan een relatie tussen het gebruik als foerageergebied en specifieke onderdelen van de buitendelta en is de suppletie hierop van invloed geweest?
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages108
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameWageningen Marine Research rapport
No.C004/21
  • Benthos group

    Project: Other

Cite this