Ecologische atlas Waddenzee

N.M.J.A. Dankers, J.S.M. Cremer, E.M. Dijkman, S.M.J.M. Brasseur, K.S. Dijkema, F.E. Fey-Hofstede, M.L. de Jong, C.J. Smit

Research output: Book/ReportBookProfessional

Abstract

Deze atlas is samengesteld met informatie uit verschillende bronnen, en bestaat uit gecombineerde kaarten van luchtfoto’s en geomorfologische informatie. Voor het beleid is het belangrijk dat uit de kaarten op te maken is waar kenmerkende landschapstypen liggen, en dan vooral die typen die in nationale of internationale regelgeving een bepaalde status hebben, zoals de habitattypen uit de EU-habitatrichtlijn, of kenmerken die essentieel zijn voor de kwaliteit van de EU-habitats. Binnen de EU-habitattypen zoals droogvallende wadplaten en kwelders is het mogelijk een verdere onderverdeling te geven op basis van sedimentsamenstelling, dynamiek en successiestadium in de vegetatieontwikkeling
Original languageDutch
Place of PublicationTexel
PublisherIMARES
Publication statusPublished - 2007

Keywords

  • habitats
  • ecology
  • geomorphology
  • sediment
  • aerial surveys
  • maps
  • aquatic ecology
  • wadden sea

Cite this