Ecologische atlas Noordzee ten behoeve van gebiedsbescherming, 2e dr.

H.J. Lindeboom, E.M. Dijkman, O.G. Bos, H.W.G. Meesters, J.S.M. Cremer, I. de Raad, R. van Hal, A. Bosma

Research output: Book/ReportBookProfessional

Abstract

In deze atlas zijn de verspreidingskaarten van bodemdieren, vissen, vogels en zeezoogdieren bij elkaar gebracht in relatie tot de potentieel te beschermen gebieden die door de Nederlandse overheid bij de EU zullen worden aangemeld. Het gaat om twee kustgebieden langs het zuidelijke en noordelijke deel van de Nederlandse kust, het Friese Front, de Klaverbank en de Doggersbank. Deze atlas dient om de ecologische waarden van de te beschermen gebieden in kaart te brengen en als basis voor het formuleren van de instandhoudingsdoelen voor de aangewezen gebieden. Omdat het beheer uiteindelijk zal gaan om de regulatie van menselijke invloeden zijn in deze atlas ook een aantal gebruikskaarten opgenomen. Met deze atlas wordt zo een verdere stap gezet in de richting van een duurzaam beheer en behoud van het mariene ecosysteem
Original languageDutch
Place of PublicationDen Burg
PublisherWageningen Imares
Number of pages289
ISBN (Print)9789074549127
Publication statusPublished - 2008

Keywords

  • zoogeography
  • ecology
  • nature conservation
  • north sea
  • inventories
  • fauna
  • aquatic ecology

Cite this