Ecologische analyse van potentiële locaties voor mosselzaadinvang (MZI) in Nederlandse kustwateren

R.H. Jongbloed, A.C. Smaal, C.J. Smit, M. Poelman, A.G. Brinkman, N.M.J.A. Dankers, I.G. de Mesel, J.A. van Franeker

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het doel van de ecologische analyse is aan te geven of, en zo ja welke, ecologische functies aan de orde zijn bij toepassing van mosselzaadinvang (MZI) in de gegeven zoekgebieden en wat de mogelijke effecten zijn. De analyse is gebaseerd op de resultaten van eerdere MZI evaluaties en gericht op mogelijke effecten op draagkracht, bodem, vogels en zeezoogdieren. Omdat het gaat om een vergelijking van gebieden is de aandacht vooral gericht op effecten die ruimtelijk verschillend kunnen uitwerken. Op basis van deze studie kan een keuze worden gemaakt van een redelijk groot aantal locaties waarvoor geen omvangrijke nadelige effecten van MZI toepassingen worden verwacht. Deze locaties bevinden zich in de Waddenzee, Voordelta en Oosterschelde, met een evenredige verdeling over deze gebieden.
Original languageDutch
Place of Publication[IJmuiden]
PublisherIMARES
Number of pages75
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.C088/09

Keywords

  • mussel culture
  • mussels
  • adverse effects
  • fisheries ecology
  • aquatic ecology
  • wadden sea
  • voordelta
  • eastern scheldt

Cite this