Ecologisch gericht suppleren, nu en in de toekomst: het ontwerp meerjarenplan voor monitoring en (toepassingsgericht) onderzoek

H. Holzhauer, B. van der Valk, J.A. van Dalfsen, M.J. Baptist, G. Janssen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Zandsuppleties. Het programma “Ecologisch gericht suppleren, nu en in de toekomst” is een onderzoeks- en monitoringsprogramma voor de middellange termijn (2009-2014) met als doelstelling meer inzicht te krijgen of, en in welke mate, zandsuppleties van invloed zijn op natuurwaarden en op welke wijze zandsuppleties in de nabije toekomst kunnen bijdragen aan de opgaven van veiligheid samen met natuurbehoud en -ontwikkeling. Het programma moet leiden tot een optimalisatie van natuurbescherming van het kustecosysteem en een dynamisch beheer en behoud van de kustlijn.
Original languageDutch
Place of PublicationDelft
PublisherDeltares
Number of pages67
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameRapport
PublisherDeltares
No.1200689-000-ZKS-0009

Keywords

  • coasts
  • reinforcement
  • sand suppletion
  • coastal areas
  • ecosystems
  • natural value

Cite this