Ecologisch beoordelingskader voor herstelprogramma’s Natura 2000 Veluwe

R.J. Bijlsma, S.P.J. van Delft, J.A.M. Janssen, H. Sierdsema, H. Siepel

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport geeft beoordelingsformulieren (‘formats’) voor Natura 2000-habitattypen en leefgebieden van soorten van de herstelprogramma’s voor bos en heide & stuifzand op de Veluwe. De criteria sluiten aan op de systematiek van Standaardgegevensformulieren. Streefbeelden voor de omvang en het goed functioneren van habitattypen en populaties van soorten worden onderbouwd. De beoordeling van landschappelijke positie en abiotische randvoorwaarden van habitattypen en leefgebieden is gekoppeld aan een nieuw vervaardigde Landschappelijke Bodemkaart van het Natura 2000-gebied Veluwe. Kenmerken van de beoordelingsklasse Goed voor habitattypen vormen een referentie voor ‘natuurlijke’ processen en relaties met bijbehorende structuur. Deze kenmerken zijn nodig voor duurzame instandhouding van habitattypen en populaties. De beoordelingsklasse Optimaal voor geschiktheid van leefgebied en duurzaamheid van populaties correspondeert met toplocaties. Er is een leidraad uitgewerkt voor het in kaart brengen van knelpunten, kansen en maatregelen voor herstel. Deze leidraad kan samen met de beoordelingsformats worden gebruikt tijdens deelgebiedssessies met terreinbeheerders.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages113
DOIs
Publication statusPublished - Oct 2020

Publication series

NameWageningen Environmental Research rapport
No.3036
ISSN (Print)1566-7197

Cite this