Eco-hydrodynamic modelling of primary production in coastal waters and lakes using BLOOM

F.J. Los

Research output: Thesisexternal PhD, WU

Abstract

Met BLOOM wordt de hoeveelheid en samenstelling van algen uitgerekend in relatie tot de beschikbaarheid van voedingsstoffen, de hoeveelheid licht in het water en begrazing. In vergelijking tot de meeste andere operationele modellen beschouwt BLOOM een relatief groot aantal algensoorten en werkt het volgens een alternatief competitieprincipe. De rekentijd van het model is relatief kort, wat ervoor zorgt dat kan worden ingezet voor complexe systemen en langjarige berekeningen. BLOOM wordt wereldwijd toegepast op meren, stelsels van kanalen, zeearmen, lagunes en kustzeeën. Recente toepassingen betreffen de aanleg van de tweede Maasvlakte, analyse van de gevolgen van de stormvloedkering op de Lagune van Venetië en de milieu-effectrapportage van het Volkerak Zoommeer, waar het gaat om de vraag of dit zoet moet blijven of weer zout moet worden. Hoewel het model maar een deel van het aquatische ecosysteem nabootst, blijken de resultaten toch nauwkeurig genoeg om managers van waardevolle informatie te voorzien
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Scheffer, Marten, Promotor
Award date4 Feb 2009
Place of PublicationS.l.
Print ISBNs9789085853299
Publication statusPublished - 4 Feb 2009

Keywords

 • ecology
 • mathematical models
 • simulation models
 • coastal water
 • lakes
 • algae
 • cyanobacteria
 • aquatic ecology
 • aquatic ecosystems
 • volkerak-zoommeer
 • voordelta

Cite this