Dynamisch precisiebemesten van grasland: test van een concept

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Verhoging van de benutting van stikstof (N) uit drijfmest en kunstmest is een belangrijk streven binnen de Nederlandse melkveehouderij. Strengere bemestingsnormen maken het moeilijker om grasopbrengst en graskwaliteit te handhaven. Toepassing van precisiebemesting zou mogelijk de Nbenutting kunnen verbeteren. Het doel van precisiebemesting is dat een gewas op ieder tijdstip de gewenste hoeveelheid N en andere nutriënten ter beschikking heeft. Belangrijke factoren bij precisiebemesting zijn plaats en tijd. Plaats is belangrijk vanwege de grote variatie in bodemeigenschappen binnen een perceel. Deze variatie bepaalt in belangrijke mate de groei van een gewas, bijvoorbeeld door plaatsgebonden verschillen in de levering van N en vocht. Tijd is belangrijk vanwege variatie in de tijd van de N-behoefte van een gewas en de N-levering uit de bodem.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherWageningen UR Livestock Research
Number of pages13
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameRapport / Wageningen UR Livestock Research
PublisherWageningen UR Livestock Research
No.321
ISSN (Print)1570-8616

Keywords

  • precision agriculture
  • animal manures
  • nitrogen fertilizers
  • fertilizers
  • nitrogen
  • soil chemistry
  • fertilizer application

Cite this